Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού τύπου U

  • U Type Scissor Lift Table

    Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού τύπου U

    Ο πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού τύπου U χρησιμοποιείται κυρίως για την ανύψωση και το χειρισμό ξύλινων παλετών και άλλων εργασιών χειρισμού υλικών. Οι κύριες σκηνές εργασίας περιλαμβάνουν αποθήκες, εργασίες γραμμής συναρμολόγησης και θύρες αποστολής. Εάν το τυπικό μοντέλο δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να επιβεβαιώσετε εάν μπορεί