Όχημα λειτουργίας μεγάλου υψομέτρου

  • High Altitude Operation Vehicle

    Όχημα λειτουργίας μεγάλου υψομέτρου

    Το όχημα λειτουργίας μεγάλου υψομέτρου έχει ένα πλεονέκτημα που δεν μπορεί να συγκρίνει άλλος εναέριος εξοπλισμός εργασίας, δηλαδή μπορεί να εκτελεί επιχειρήσεις μεγάλων αποστάσεων και είναι πολύ κινητός, μετακινώντας από μια πόλη σε άλλη πόλη ή ακόμα και σε χώρα. Έχει αναντικατάστατη θέση στις δημοτικές επιχειρήσεις.