Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού Pit

  • Pit Scissor Lift Table

    Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού Pit

    Ο πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού φορτίου χρησιμοποιείται κυρίως για τη φόρτωση εμπορευμάτων στο φορτηγό, μετά την εγκατάσταση της πλατφόρμας στο λάκκο. Αυτή τη στιγμή, το τραπέζι και το έδαφος βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Αφού τα εμπορεύματα μεταφερθούν στην πλατφόρμα, σηκώστε την πλατφόρμα προς τα πάνω και μετά μπορούμε να μεταφέρουμε τα αγαθά στο φορτηγό.