Ανελκυστήρας στάθμευσης δύο θέσεων

  • Two Post Parking Lift

    Ανελκυστήρας στάθμευσης δύο θέσεων

    wo Post Car Lift υιοθετήστε υδραυλικές μεθόδους οδήγησης, υδραυλική αντλία εξόδου υψηλής πίεσης λάδι ωθήστε τον υδραυλικό κύλινδρο για να οδηγήσετε την πλακέτα συσκευασίας αυτοκινήτου πάνω και κάτω, επιτύχετε το σκοπό της στάθμευσης. Όταν η πλακέτα στάθμευσης αυτοκινήτου στη θέση στάθμευσης στο έδαφος, το όχημα μπορεί να εισέλθει ή να βγεί. Προσφορά προσαρμοσμένη