Αυτοκινούμενο εργαλείο επιλογής παραγγελιών

  • Self Propelled Order Picker

    Αυτοκινούμενο εργαλείο επιλογής παραγγελιών

    Το Self Propelled Order Picker ενημερώνεται με βάση τον ημι ηλεκτρικό επιλογέα παραγγελιών, μπορεί να οδηγείται σε πλατφόρμα που κάνει τις λειτουργίες υλικών αποθήκης πιο αποτελεσματικές, δεν χρειάζεται να μειώσετε την πλατφόρμα και μετά να μετακινήσετε τη θέση εργασίας