Πίνακας ανύψωσης διπλού ψαλιδιού

  • Double Scissor Lift Table

    Πίνακας ανύψωσης διπλού ψαλιδιού

    Ο πίνακας ανύψωσης διπλού ψαλιδιού είναι κατάλληλος για εργασία σε ύψη εργασίας που δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα μόνο τραπεζάκι ανύψωσης ψαλιδιού και μπορεί να εγκατασταθεί σε λάκκο, έτσι ώστε η επιτραπέζια επιφάνεια ανύψωσης ψαλιδιού να μπορεί να διατηρηθεί ισόπεδη με το έδαφος και να μην γίνει εμπόδιο στο έδαφος λόγω του ύψους του.