Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου

  • Heavy Duty Scissor Lift Table

    Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου

    Η πλατφόρμα σταθερού ψαλιδιού βαρέως τύπου χρησιμοποιείται κυρίως σε εργοτάξια μεγάλης κλίμακας ορυχείων, εργοτάξια μεγάλης κλίμακας και σταθμούς φορτίου μεγάλης κλίμακας. Όλο το μέγεθος της πλατφόρμας, η χωρητικότητα και το ύψος της πλατφόρμας πρέπει να προσαρμοστούν.