Κινητό ανυψωτικό ψαλιδιού

  • Mobile Scissor Lift

    Κινητό ανυψωτικό ψαλιδιού

    Ο χειροκίνητος κινητός ανελκυστήρας ψαλιδιού είναι κατάλληλος για εργασίες μεγάλου υψομέτρου, όπως εγκατάσταση εξοπλισμού σε μεγάλο υψόμετρο, καθαρισμός γυαλιού και διάσωση μεγάλου υψομέτρου. Ο εξοπλισμός μας διαθέτει συμπαγή δομή, πλούσιες λειτουργίες και μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας.