Τρεις πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού

  • Three Scissor Lift Table

    Τρεις πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού

    Το ύψος λειτουργίας του τραπεζιού ανύψωσης με τρία ψαλίδια είναι υψηλότερο από αυτό του τραπεζιού ανύψωσης ψαλιδιού. Μπορεί να φτάσει σε ύψος πλατφόρμας 3000 mm και το μέγιστο φορτίο μπορεί να φτάσει τα 2000 κιλά, γεγονός που καθιστά αναμφίβολα ορισμένες εργασίες χειρισμού υλικών πιο αποτελεσματικές και βολικές.