Ανυψωτικό ψαλιδιού με ηλεκτρική κίνηση

  • Electrically Drive Scissor Lift

    Ανυψωτικό ψαλιδιού με ηλεκτρική κίνηση

    Η διαφορά μεταξύ του υδραυλικού αυτοκινούμενου ανυψωτικού ψαλιδιού και του ηλεκτρικού ανυψωτικού ψαλιδιού είναι ότι το ένα χρησιμοποιεί υδραυλικό σύστημα για να κάνει τον τροχό να κινείται, ένα άλλο χρησιμοποιεί ηλεκτρικό κινητήρα που εγκαθίσταται στον τροχό για να κάνει τον ανελκυστήρα να κινείται.