Κινητή ράμπα αποβάθρας

  • Mobile Dock Ramp

    Κινητή ράμπα αποβάθρας

    Χωρητικότητα φόρτωσης: 6 ~ 15ton. Προσφέρετε προσαρμοσμένη υπηρεσία. Μέγεθος πλατφόρμας: 1100 * 2000mm ή 1100 * 2500mm. Προσφέρετε προσαρμοσμένη υπηρεσία. Βαλβίδα υπερχείλισης: Μπορεί να αποτρέψει την υψηλή πίεση όταν το μηχάνημα κινείται προς τα πάνω. Ρυθμίστε την πίεση. Βαλβίδα πτώσης έκτακτης ανάγκης: μπορεί να πέσει όταν συναντήσετε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή απενεργοποιήσετε.