Γερανός πατωμάτων

  • Floor Shop Crane

    Γερανός πατωμάτων

    Ο γερανός δαπέδου είναι κατάλληλος για χειρισμό αποθηκών και διάφορα καταστήματα επισκευής αυτοκινήτων. Για παράδειγμα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να σηκώσετε τον κινητήρα. Οι γερανοί μας είναι ελαφροί και εύχρηστοι και μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε περιορισμένα περιβάλλοντα εργασίας. Η ισχυρή μπαταρία μπορεί να υποστηρίξει μια μέρα εργασίας.