Τέσσερις πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού

  • Four Scissor Lift Table

    Τέσσερις πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού

    Ο πίνακας ανύψωσης τεσσάρων ψαλιδιών χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων από τον πρώτο όροφο στον δεύτερο όροφο. Αιτία Ορισμένοι πελάτες έχουν περιορισμένο χώρο και δεν υπάρχει αρκετός χώρος για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα φορτίου ή του ανελκυστήρα φορτίου. Μπορείτε να επιλέξετε τον πίνακα ανύψωσης τεσσάρων ψαλιδιού αντί του ανελκυστήρα φορτίου.